Termőföld ingatlanok, tanya eladása, megvásárlása, szerződések ellenjegyzése, képviselet Önkormányzat, megyei földhivatalok, mint szakhatóságok előtt, jogi képviselet földhivatali eljárás során. Agrártámogatásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtás. Haszonbérleti szerződések megkötése, ellenjegyzése.