Házassági vagyonjogi szerződések megkötése. Házasság felbontása, gyermekelhelyezés, szülői felügyelet, kapcsolattartás, gyermek-, házastársi- és rokontartás, vagyonmegosztás, lakáshasználat rendezése. Élettársak egymás közötti jogviszonyával kapcsolatos jogkérdések. Apai, anyai jogállással, örökbefogadással kapcsolatos problémák.