Különböző magánjogi szerződések, vállalkozási, megbízási, építési stb. véleményezése, elkészítése, ellenjegyzése. Cselekvőképességgel, gondnokság alá helyezéssel, személyiségi jogokkal kapcsolatos peres és peren kívüli ügyek. Birtoklást, használatot, elbirtoklást érintő kérdések.