Ügyvédi letéttel kapcsolatos jogi tájékoztatás, általános jogi tanácsadás, okiratok, dokumentumok, pénzeszközök letéti őrzése, szerződéses jogviszonyra figyelemmel a letéttel kapcsolatos intézkedések megtétele.