Családjog

A házassági bontóper illetéke a jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint 30.000.- Ft. Fontos azonban megjegyezni azt, hogy amennyiben a peres eljárás során a felek nem kérnek vagyonmegosztást, hanem kizárólag házasságuk felbontását, és a házastársi közös vagyon rendezését külön perben kívánják érvényesíteni, az eljárás illetéke már nem egyezik meg a bontóper illetékével. Ebben az esetben az általános szabályok lépnek életbe, vagyis az illeték a pertárgy értékének 6%-a lesz.

ingatlanjog

Nem. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése ba) pontja szerint csak abban az esetben kell energetikai tanúsítványt készíteni, amennyiben a tulajdonszerzés visszterhes. A tulajdonjog ingyenes megszerzése nem tartozik a Kormány rendelet hatálya alá.

Munkajog

Igen. A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben az elektronikus levél "átvétele", elolvasása igazolható, akkor azt úgy kell tekinteni, mintha a munkavállaló, a munkáltató szabályszerű, írásbeli felmondását vette volna kézhez. Természetesen ennek ténye bizonyítás kérdése, de jogilag ennek lehetősége, és jogszerűsége nem zárható ki.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben bármilyen jogi problémája, kérdése merül fel, kérem, írja meg, készséggel segítek Önnek.